مبلمان اداری بانک پارسیان


بانک پارسیان شرکت خدمات مالی و بانکداری ایرانی است، که با در اختیار داشتن شبکه‌ای از ۳۲۰ شعبه بانکداری، به‌عنوان بزرگترین بانک خصوصی ایران شناخته می‌شود. بانک پارسیان در سال ۱۳۸۰ به‌عنوان دومین بانک خصوصی ایرانی، فعالیت خود را آغاز نمود.این بانک برای ایجاد محیطی خاص برای پرسنل با استفاده از پارتیشن های اداری منجر به ایجاد فضایی گروهی با حفظ حریم شخصی از مبلمان اداری و پارتیشن های اداری فیلپا سیستم بهره برده است.