مبلمان اداری شرکت لاستیک بارز


شرکت لاستیک بارز از نخستین شرکتهای تایرسازی ایران نیز از مشتریان فیلپاسیستم می باشد که برای مبلمان اداری ، میز مدیریت و فایلینگ اداری از پارتیشن و مبلمان اداری استفاده می نماید.