میز اداری شرکت مخابرات ایران


شرکت مخابرات ایران،اپراتور خط تلفن ثابت که در سراسر کشور خدمات تلفنی ثابت، DSL و خدمات داده فراهم می نماید نیز از جمله مجموعه های بزرگی است که از پارتیشن های اداری و میز کارشناسی فیلپاسیستم بهره مند شده است.