میز کنفرانس تهران دارو


فیلپا سیستم این افتخار را داشته است که همواره با ارائه مبلمان اداری ، پارتیشن های اداری و میزهای کنفرانس و... پاسخگوی نیازهای سازمان ها و شرکت های معتبری چون تهران دارو  باشد. تهران دارو تولید کننده انواع داروهای گوارشی، نفرولوژی و ارولوژی، ضد تب و همچنین تولید مکمل های غذایی دارویی می باشد.