میز گروهی سازمان میراث فرهنگی


سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری سازمان آموزشی، تحقیقاتی و نظارتی در زمینه‌های مربوط به آثار تاریخی و باستانی صنایع دستی و گردشگری است این سازمان از پارتیشن و میز مدیریتی فیلپاسیستم برای رفاه پرسنل خود بهره برده است.