بهترین صندلی طبی اداری کدامند؟

خرداد

/

۰۳

صندلی طبی و اصول ارگونومیک :
صندلی اداری را نباید تنها و صرفا به عنوان یکی از تجهیزات و لوازم اداری در نظر گرفت. داشتن احساس خوب , خلاقیت و راحتی در ساعات طولانی و خسته کننده ی کاری تحت تاثیر کیفیت و نوع صندلی اداری می باشد. بنابر این لازم هست که نگاهی به نوع طراحی, ساختار و مواردی که باعث می شود که یک صندلی اداری استاندارد بتواند محیط کاری سالمی برای افراد فراهم سازد بیندازیم.

اجزای اصلی صندلی
نشیمن

سطح نشیمن صندلی باید به اندازه ای عریض باشد که برای همه ی سایزها مناسب باشد . عمق نشیمن صندلی باید به اندازه ی کافی با اندازه ی پاها و اندام نشیمن افراد تناسب داشته باشد.

تکیه گاه

تکیه گاه صندلی نیز باید شکل مناسبی برای قرار گرفتن عضلات کمر داشته باشد که چرخش و حرکات آن را به خوبی پوشش دهد. ارتفاع و شیب قابل تنظیم به افراد اجازه ی این را می دهد که بتوانند صندلی را به شکل و حالت دلخواه خود در بیاورند.

دسته ی صندلی :

دسته های قابل تنظیم باعث می شود که از فشار بر روی گردن و شانه های افراد جلوگیری می کند که اگر اندازه و ارتفاع دسته را به درستی تنظیم کرده باشید در کل باعث احساس راحتی بیشتر می شود.

پایه ی صندلی :

پایه های مستحکم پنج پر به ثابت بودن صندلی و راحتی در چرخش آن کمک می کنند. استفاده از متریالی مانند آلومینیوم نیز باعث دوام و استحکام پایه های صندلی می شود.

×