مبلمان اداری و پارتیشن فیلپا

منو

info@philpa.com

02188095305

هـویـــتی مـانـــــدگــار برای کـســــب و کــــار

خانواده محصولات آکـــا | Aka Partitioning Products

پارتیشن اداری آکا، بهترین محصول برای جلوگیری از نفوذ صدا

خانواده محصولات امــگا| Omega Products

میز مدیریت، میزهای کنفرانس، فایلینگ و کتابخانه، میز کارمندی، میز کارشناسی، جلو مبلی

امگا | Omega
امگا | Omega

خانواده محصولات الگا| Olga Products

میز مدیریت، میزهای کنفرانس، فایلینگ و کتابخانه، میز کارمندی، میز کارشناسی، جلو مبلی

olga الگا

خانواده محصولات یوگا| Yoga Products

میز مدیریت ، میز کارمندی ، میز کارشناسی ، میز کارگروهی مدرن ، فایلینگ و کتابخانه ، جلو مبلی، میز پذیرش و کانتر، میز کنفرانس،

میز گارگروهی یوگا WSCD3

خانواده محصولات لاندا | Landa Products

میز مدیریت ، میز کارمندی ، میز کارشناسی ، میز کارگروهی مدرن ، فایلینگ و کتابخانه ، جلو مبلی، میز پذیرش و کانتر، میز کنفرانس،

LANDA لاندا

خانواده محصولات لونا| Luna Products

میز مدیریت با طراحی خاص

خانواده محصولات تسلا| Tesla Products

میز مدیریت ، میز کارمندی ، میز کارشناسی ، میز کارگروهی مدرن ، فایلینگ و کتابخانه ، جلو مبلی، میز پذیرش و کانتر، میز کنفرانس،

تسلا Tesla

میز تنظیم پذیر آروگا | Aroga Desk

میز مدیریت ، میز کارمندی ، میز کارشناسی ،میز با قابلیت تنظیم ارتفاع

×