کانتر یوگا R2

استفاده از کانتر در ورودیهای سازمانها فضای کار را حرفه ای تر نشان میدهد از این رو فیلپا برای تکمیل فضای اداری شما کانترهای یوگا را در این خانواده تولید کرده است. مخاطبان سازمان شما از زمان ورود به داخل سازمان این انسجام را مشاهده خواهند کرد. کانتر یوگا بسته به اندازهای که فضای سازمان دارد در طولهای مختلف قابل تولید هستند از این رو میتوانید نگران کوچک بودن فضای ورودی سازمان نباشید.

پیشانی کانتر با توجه به ست انتخابی شما قابل تولید با سه متریال چرم، شیشه و MDF است.

پایه ها آلومینیومی و یا پایه های 5 سانتیمتر ام دی اف که یک قطعه آلومینیومی پایه 5 سانتیمتری را به صفحه متصل می کند.
تنها در سری هایی که پایه تمام آلومینیوم است صفحه شیشه ای هم می شود تولید کرد.

کانتر یوگا R2

دانلود کاتالوگ

yoga_catalog

برای دانلود لطفا مشترک شوید.

این فایل تنها بعد از اشتراک قابل دانلود می باشد. می توانید بعدا اشتراک خود را حذف کنید.

×