میز جلسه یوگا MT4

ترکیبی از سادگی، کارایی و زیبایی که قابلت انعطاف بالای آن، تغییرات نیازهای سازمان در طول زمان را به خوبی پشتیبانی میکند.
میزهای کنفرانس یوگا همچون دیگر اجزای این خانواده، قابل ترکیب با سه متریال شیشه، چرم و MDF است.

این میز کنفرانس دارای تنوع شکل (مربع، مستطیل، بیضی، دایره و…)  و قابل تولید در اندازههای مختلف است.

نمای سه بعدی

3802

برای دانلود لطفا مشترک شوید.

این فایل تنها بعد از اشتراک قابل دانلود می باشد. می توانید بعدا اشتراک خود را حذف کنید.

×