میز یوگا 5

ویژگی منحصربه فرد طراحی خانواده یوگا، پروفیل چهاروجهی زیبای این خانواده است که در تمامی اجزای مختلف این خانواده برای ایجاد یک هویت منسجم از آن استفاده شده است. این پروفیل چهاروجهی ضمن ایجاد یک هویت خاص، خانواده یوگا را بسیار مقاوم ساخته است.

صفحۀ این میز یوگا را میتوان با دو متریال MDF میلیمتری 50 (Honeycomb) و شیشه 12 میلیمتری تولید کرد و امکان تغییر L راست یا چپ (بسته به دلخواه شما) در میزهای پُرکاربرد و مقاوم یوگا فراهم است.

برای ایجاد فضایی کلاسیک تر می توان خانواده یوگا را با روکش چرمی در پایه ها تولید کرد که در طیفهای رنگی مختلف و متناسب با میز شما وجود دارد.

میز کارمندی کارشناسی یوگا 5
میز کارمندی کارشناسی یوگا 5
میز کارمندی کارشناسی یوگا 5

برای دانلود لطفا مشترک شوید.

این فایل تنها بعد از اشتراک قابل دانلود می باشد. می توانید بعدا اشتراک خود را حذف کنید.

×