یوگا W1-W2

کمدهای یوگا می توانند نسبت به متریال انتخابی شما برای میز کارتان طراحی و تولید شوند. این نوع از کمدهای یوگا قابلیت کتابخانه دارند و شما برای منظم نشان دادن محیط کارتان بهتر است به چیدمان داخلی آن بیشتر اهمیت بدهید. درصورتی که نیاز دارید که وسایل داخل کمد شما در معرض دید نباشند سری کمدهای W2 و W4 خانواده یوگا را انتخاب کنید.

برای دانلود لطفا مشترک شوید.

این فایل تنها بعد از اشتراک قابل دانلود می باشد. می توانید بعدا اشتراک خود را حذف کنید.

×