خانواده محصولات فیلپا

برای مشاهده روی نام محصول تاچ کنید

خانواده محصولات

تسلا Tesla
تسلا C2

به کارگیری زوایا و اشکال هندسی ساده و زیبا در طراحی محصول و استفاده از ساختار فلزی پایدار در کنار سطوحی که به خوبی حس طبیعت را تداعی می کنند ترکیبی از زیبایی و اصالت را در سری تسلا ایجاد کرده است.

کنسول تسلا C2

محصولات مرتبط

میز کنفرانس تسلا MT8
میز کنفرانس تسلا MT8

میز تسلا 5 همراه با فایل متصل
میز تسلا 5

کنسول 2 درب لاندا C1
کنسول لاندا C1

محصولات مرتبط ( محصولات خانواده تسلا | Tesla )

میز کنفرانس تسلا MT8
میز کنفرانس تسلا MT8

میز مدیریت تسلا 11
میز تسلا 11

میز کارشناسی مدیریتی تسلا 10
میز تسلا 10