خانواده محصولات فیلپا

برای مشاهده روی نام محصول تاچ کنید

خانواده محصولات

LANDA لاندا
شلف دیواری لاندا B1

به کارگیری پروفیل منحنی لاندا، در اجزای مختلف مبلمان اداری (میز، شلف، کنفرانس و…) موجب هماهنگی چشم نوازی بین آنها شده و تصویری زیبا ایجاد می کند.


شلف دیواری لاندا

محصولات مرتبط

میز جلو مبلی اُمگا T2 T3
میز اُمگا T2 T3

میز یوگا 3CD

میز کنفران جلسه یوگا MT4
میز یوگا MT4

محصولات مرتبط ( محصولات خانواده لاندا | Landa )

میز کانتر و پذیرش لاندا R9
میز پذیرش لاندا R9

شلف دیواری درب دار لاندا
شلف دیواری لاندا B2

میز کانتر و پذیرش لاندا R1
میز پذیرش لاندا R1

×