خانواده محصولات فیلپا

برای مشاهده روی نام محصول تاچ کنید

خانواده محصولات

LANDA لاندا
شلف دیواری لاندا B1

به کارگیری پروفیل منحنی لاندا، در اجزای مختلف مبلمان اداری (میز، شلف، کنفرانس و…) موجب هماهنگی چشم نوازی بین آنها شده و تصویری زیبا ایجاد می کند.


شلف دیواری لاندا

محصولات مرتبط

محصولات مرتبط ( محصولات خانواده لاندا | Landa )

میز کانتر و پذیرش لاندا R2
میز مدیریت لاندا R7

میز لاندا 5

میز کانتر و پذیرش لاندا R9
میز پذیرش لاندا R9