خانواده محصولات فیلپا

برای مشاهده روی نام محصول تاچ کنید

خانواده محصولات

LANDA لاندا
شلف دیواری لاندا B2

به کارگیری پروفیل منحنی لاندا، در اجزای مختلف مبلمان اداری (میز، شلف، کنفرانس و…) موجب هماهنگی چشم نوازی بین آنها شده و تصویری زیبا ایجاد می کند.


شلف دیواری درب دار لاندا

محصولات مرتبط

کنسول 2 درب لاندا C1
کنسول لاندا C1

میز مدیریتی کارشناسی الگا 4
میز اُلگا 4 با فایل جانبی بلند

مجموعه کمد تسلا W3
کمد تسلا W3

محصولات مرتبط ( محصولات خانواده لاندا | Landa )

میز کانتر و پذیرش لاندا R9
میز پذیرش لاندا R9

میز کارشناسی لاندا 7 با فایل متحرک
میز لاندا 7

مبلمان اداری فیلپا میز کارمندی کارشناسی لاندا 3
میز کارمندی لاندا 3