خانواده محصولات فیلپا

برای مشاهده روی نام محصول تاچ کنید

خانواده محصولات

LANDA لاندا
شلف دیواری لاندا B2

به کارگیری پروفیل منحنی لاندا، در اجزای مختلف مبلمان اداری (میز، شلف، کنفرانس و…) موجب هماهنگی چشم نوازی بین آنها شده و تصویری زیبا ایجاد می کند.


شلف دیواری درب دار لاندا

محصولات مرتبط

میز اُلگا MT6

میز کنفرانس دایره ای اُمگا MTCD
میز کنفرانس اُمگا MTCD

میز کنفرانس جلسه یوگا MT9
میز جلسه یوگا MT9

محصولات مرتبط ( محصولات خانواده لاندا | Landa )

میز لاندا 5

شلف دیواری لاندا
شلف دیواری لاندا B1

میز لاندا WS3

×