خانواده محصولات فیلپا

برای مشاهده روی نام محصول تاچ کنید

خانواده محصولات

LANDA لاندا
کنسول لاندا C1

به کارگیری پروفیل منحنی لاندا، در اجزای مختلف مبلمان اداری (میز، شلف، کنفرانس و…) موجب هماهنگی چشم نوازی بین آنها شده و تصویری زیبا ایجاد می کند.


کنسول 2 درب لاندا C1

محصولات مرتبط

میز مدیریت امگا 3 با فایل متصل بلند
میز مدیریت اُمگا 3 با فایل متصل بلند

میز کارشناسی لاندا 7 با فایل متحرک
میز لاندا 7

محصولات مرتبط ( محصولات خانواده لاندا | Landa )

میز کانتر و پذیرش لاندا R2
میز مدیریت لاندا R7

میز کانتر و پذیرش لاندا R9
میز پذیرش لاندا R9