خانواده محصولات فیلپا

برای مشاهده روی نام محصول تاچ کنید

خانواده محصولات

LANDA لاندا
کنسول لاندا C1

به کارگیری پروفیل منحنی لاندا، در اجزای مختلف مبلمان اداری (میز، شلف، کنفرانس و…) موجب هماهنگی چشم نوازی بین آنها شده و تصویری زیبا ایجاد می کند.


کنسول 2 درب لاندا C1

محصولات مرتبط

میز مدیریت امگا 4
میز مدیریت امگا 4 با فایل هم سطح جانبی

میز کانتر و پذیرش لاندا R2
میز مدیریت لاندا R7

Omega 3-Part Conference Table

محصولات مرتبط ( محصولات خانواده لاندا | Landa )

میز لاندا WS3

کنسول 2 درب لاندا C1
کنسول لاندا C1

×