خانواده محصولات فیلپا

برای مشاهده روی نام محصول تاچ کنید

خانواده محصولات

LANDA لاندا
لاندا W6

به کارگیری پروفیل منحنی لاندا، در اجزای مختلف مبلمان اداری (میز، شلف، کنفرانس و…) موجب هماهنگی چشم نوازی بین آنها شده و تصویری زیبا ایجاد می کند.


مجموعه کمد لاندا W6

محصولات مرتبط

میز جلو مبلی اُمگا T2 T3
میز اُمگا T2 T3

میز کارمندی کارشناسی یوگا 9
میز مدیریت یوگا 9 با ال جانبی

محصولات مرتبط ( محصولات خانواده لاندا | Landa )

میز مدیریتی/ کارشناسی لاندا 8 با ال متصل شامل 3 کشو کمد و جای کیس
میز لاندا8

میز مدیریت لاندا 9 با کنفرانس
میز لاندا9

شلف دیواری لاندا
شلف دیواری لاندا B1