خانواده محصولات فیلپا

برای مشاهده روی نام محصول تاچ کنید

خانواده محصولات

تسلا Tesla
میز تسلا 6

به کارگیری زوایا و اشکال هندسی ساده و زیبا در طراحی محصول و استفاده از ساختار فلزی پایدار در کنار سطوحی که به خوبی حس طبیعت را تداعی می کنند ترکیبی از زیبایی و اصالت را در سری تسلا ایجاد کرده است.

میز کارشناسی تسلا 6

محصولات مرتبط

میز کنفرانس تسلا MT8
میز کنفرانس تسلا MT8

میز تنظیم ارتفاع دار و تنظیم پذیر آروگا

محصولات مرتبط ( محصولات خانواده تسلا | Tesla )

میز مدیریتی تسلا 12
میز تسلا 12

مجموعه کمد تسلا W3
کمد تسلا W3

میز مدیریت تسلا 11
میز تسلا 11

×