خانواده محصولات فیلپا

برای مشاهده روی نام محصول تاچ کنید

خانواده محصولات

LANDA لاندا
میز لاندا 5

به کارگیری پروفیل منحنی لاندا، در اجزای مختلف مبلمان اداری (میز، شلف، کنفرانس و…) موجب هماهنگی چشم نوازی بین آنها شده و تصویری زیبا ایجاد می کند.


محصولات مرتبط

میز کار گروهی WS4
میز لاندا WS4

شلف دیواری لاندا
شلف دیواری لاندا B1

میز مدیریت تسلا 11
میز تسلا 11

محصولات مرتبط ( محصولات خانواده لاندا | Landa )

میز لاندا WS4a

میز کانتر و پذیرش لاندا R9
میز پذیرش لاندا R9

میز کانتر و پذیرش لاندا R1
میز پذیرش لاندا R1