خانواده محصولات فیلپا

برای مشاهده روی نام محصول تاچ کنید

خانواده محصولات

LANDA لاندا
میز لاندا 7

به کارگیری پروفیل منحنی لاندا، در اجزای مختلف مبلمان اداری (میز، شلف، کنفرانس و…) موجب هماهنگی چشم نوازی بین آنها شده و تصویری زیبا ایجاد می کند.


میز کارشناسی لاندا 7 با فایل متحرک

محصولات مرتبط

میز کارمندی کارشناسی یوگا MPG
میز یوگا MPG

میز مدیریت لونا

کانتر یوگا RCD
کانتر یوگا RCD

محصولات مرتبط ( محصولات خانواده لاندا | Landa )

میز مدیریت لاندا 9 با کنفرانس
میز لاندا9

میز کانتر و پذیرش لاندا R1
میز پذیرش لاندا R1

مبلمان اداری فیلپا میز کارمندی کارشناسی لاندا 3
میز کارمندی لاندا 3

×