خانواده محصولات فیلپا

برای مشاهده روی نام محصول تاچ کنید

خانواده محصولات

LANDA لاندا
میز لاندا9

به کارگیری پروفیل منحنی لاندا، در اجزای مختلف مبلمان اداری (میز، شلف، کنفرانس و…) موجب هماهنگی چشم نوازی بین آنها شده و تصویری زیبا ایجاد می کند.


میز مدیریت لاندا 9 با کنفرانس

محصولات مرتبط

مجموعه کمد تسلا W4
کمد تسلا W4

کمد اُمگا C4
کمد اُمگا C4

میز کنفرانس تسلا MT6
میز تسلا MT6

محصولات مرتبط ( محصولات خانواده لاندا | Landa )

کنسول 2 درب لاندا C1
کنسول لاندا C1

میز مدیریت لاندا 9 با کنفرانس
میز لاندا9

مبلمان اداری فیلپا میز کارمندی کارشناسی لاندا 3
میز کارمندی لاندا 3