خانواده محصولات فیلپا

برای مشاهده روی نام محصول تاچ کنید

خانواده محصولات

LANDA لاندا
میز پذیرش لاندا R1

به کارگیری پروفیل منحنی لاندا، در اجزای مختلف مبلمان اداری (میز، شلف، کنفرانس و…) موجب هماهنگی چشم نوازی بین آنها شده و تصویری زیبا ایجاد می کند.


میز کانتر و پذیرش لاندا R1

محصولات مرتبط

کنسول 4 درب لاندا C2
کنسول لاندا C2

میز مدیریت امگا 4
میز مدیریت امگا 4 با فایل هم سطح جانبی

محصولات مرتبط ( محصولات خانواده لاندا | Landa )

کنسول 4 درب لاندا C2
کنسول لاندا C2

میز مدیریت لاندا 9 با کنفرانس
میز لاندا9