خانواده محصولات فیلپا

برای مشاهده روی نام محصول تاچ کنید

خانواده محصولات

LANDA لاندا
کنسول لاندا C3

به کارگیری پروفیل منحنی لاندا، در اجزای مختلف مبلمان اداری (میز، شلف، کنفرانس و…) موجب هماهنگی چشم نوازی بین آنها شده و تصویری زیبا ایجاد می کند.


کنسول لاندا C3

محصولات مرتبط

شلف دیواری لاندا
شلف دیواری لاندا B1

میز کنفرانس تسلا MT6
میز تسلا MT6

میز کنفرانس الگا MT4
میز اُلگا MT4

محصولات مرتبط ( محصولات خانواده لاندا | Landa )

شلف دیواری لاندا
شلف دیواری لاندا B1

میز کانتر و پذیرش لاندا R2
میز مدیریت لاندا R7

×