یوگا WSCD3

میزهای گروهی یوگا هم مانند دیگر اجزای این خانواده دارای پروفیلهای چهاروجهی منحصربه فرد یوگا است. پایه ی چهاروجهی یوگا به گونهای طراحی شده است که می توان پایه ها را به صورت مشترک به دو تا چهار صفحه ی می گروهی اختصاص داد. این ویژگی به صورت قابل توجهی موجب کاهش هزینه ها در اجرای میزهای گروهی میشود. سرعت نصب بالا در میزهای گروهی یوگا این محصول را برای سازمانهای بزرگ بسیار مناسب و محبوب ساخته است.

میز گارگروهی یوگا WSCD3

محصولات مرتبط ( میز کار گروهی )

میز گروهی تسلا 6
میز تسلا WSCD

میز تسلا 5 همراه با فایل متصل
میز تسلا 4

میز لاندا WS3

محصولات مرتبط ( محصولات خانواده یوگا | Yoga )

میز کنفرانس جلسه یوگا MT10
میز کنفرانس MT10

میز کارمندی کارشناسی یوگا 6
میز یوگا 6

میز کارمندی کارشناسی یوگا MPG
میز یوگا MPG

×