خانواده محصولات فیلپا

برای مشاهده روی نام محصول تاچ کنید

خانواده محصولات

یوگا WSCD3

میزهای گروهی یوگا هم مانند دیگر اجزای این خانواده دارای پروفیلهای چهاروجهی منحصربه فرد یوگا است. پایه ی چهاروجهی یوگا به گونهای طراحی شده است که می توان پایه ها را به صورت مشترک به دو تا چهار صفحه ی می گروهی اختصاص داد. این ویژگی به صورت قابل توجهی موجب کاهش هزینه ها در اجرای میزهای گروهی میشود. سرعت نصب بالا در میزهای گروهی یوگا این محصول را برای سازمانهای بزرگ بسیار مناسب و محبوب ساخته است.

میز گارگروهی یوگا WSCD3

محصولات مرتبط ( میز کار گروهی )

محصولات مرتبط ( محصولات خانواده یوگا | Yoga )

میز کارمندی کارشناسی یوگا 6
میز یوگا 6

میز یوگا 3CD

×