خانواده محصولات فیلپا

برای مشاهده روی نام محصول تاچ کنید

خانواده محصولات

یوگا WSCD1

میزهای گروهی یوگا هم مانند دیگر اجزای این خانواده دارای پروفیلهای چهاروجهی منحصربه فرد یوگا است. پایه ی چهاروجهی یوگا به گونهای طراحی شده است که می توان پایه ها را به صورت مشترک به دو تا چهار صفحه ی می گروهی اختصاص داد. این ویژگی به صورت قابل توجهی موجب کاهش هزینه ها در اجرای میزهای گروهی میشود. سرعت نصب بالا در میزهای گروهی یوگا این محصول را برای سازمانهای بزرگ بسیار مناسب و محبوب ساخته است.

میز گارگروهی یوگا WSCD1

محصولات مرتبط ( میز کار گروهی )

میز گروهی تسلا 6
میز تسلا WSCD

میز گروهی تسلا

محصولات مرتبط ( محصولات خانواده یوگا | Yoga )

شلف دیواری B1 B2
شلف دیواری یوگا B1-B2

میز کارمندی کارشناسی یوگا ۲
میز یوگا 2

×